Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

ROZHODUJÍCÍ OKAMŽIKY

Bill Johnson & Jennifer A. Miskov, Ph.D.

Když se obyčejní lidé setkají s Bohem, začnou měnit svět.

Vydalo: KC Příbram 2016

ISBN 978-80-88166-00-9

Formát 15,5x23 cm, 356 stran

Cena:345.00

Rozhodující okamžiky přinášejí fascinující pohled na to, jak pozoruhodným způsobem si Bůh použil obyčejných lidí, aby měnili běh dějin. Jde ale o víc než jen o dějiny: Tato kniha vrhá světlo na dnešek a odhaluje nám budoucnost. Je to v podstatě prorocká kniha, která odkrývá, jak chce Bůh jednat v našem životě a jak chce skrze nás naplňovat své záměry.


 

Obsah

 

Předmluva od Robertse Liardona

Úvod

1. Připravte se!

2. Láska: John Wesley

3. Svatost: Charles G. Finney

4. Kladení základů pro odkaz: Dwight L. Moody

5. Odvaha: Maria Woodworth-Etterová

6. Moc svědectví: Carrie Judd Montgomeryová

7. Vítězící víra: Smith Wigglesworth

8. Vláda: John G. Lake

9. Vedení Duchem: Evan Roberts a velšské probuzení

10. Prorocká přímluva: Rees Howells

11. Duchovní hlad: Aimee Semple McPhersonová

12. Pomazání: Kathryn Kuhlmanová

13. Předání moci: Randy Clark

14. Poddání se: Heidi Bakerová

15. A to je jen začátek

Modlitba předání od Randyho Clarka

Poznámky

O autorech

 

 

Úvod

 

Rozhodující okamžiky líčí, jak se různí lidé setkali s Bohem. Tato mimořádná setkání zcela změnila jejich život. Změnilo se jejich myšlení, změnilo se jejich obdarování ke službě, i jejich smýšlení o tom, čeho by mohli dosáhnout během svého života. Radikální proměnou prošel i jejich pohled na svět - lidé najednou zahlédli „celkový obraz“ Božíma očima. Ale největší proměna se zřejmě týkala jejich porozumění Boží povaze a jejich schopnosti vnímat, jak Bůh druhé lidi miluje. Pokud člověk jasně zahlédne tyto věci, přijímá současně určité pověření. Tito lidé řekli své ano na Boží povolání, a proto se stali lidmi, kteří ovlivnili běh dějin.

 

Na všech těchto jednotlivcích je pozoruhodná jedna věc: Nikdo z nich nebyl nějak mimořádně obdarován pro svůj úkol. Jejich darem byl sám Bůh. Všichni tito hrdinové víry byli v podstatě obyčejní lidé. Když se jich však dotkl Bůh, všechno se změnilo.

 

V jistém smyslu jsou Rozhodující okamžiky tou nejzvláštnější knihou, jakou jsem kdy napsal. Toto dílo jsem sepsal spolu s Dr. Jennifer A. Miskovovou. Požádal jsem ji, aby mi s touto knihou pomohla, protože vím, jak moc miluje probuzení, jak miluje dějiny a jak je badatelsky obdarovaná. Byla to pro mě logická volba. Věděl jsem, co chci hledat v životě některých našich hrdinů církevních dějin, ale potřeboval jsem, aby mi to někdo pomohl najít. Jennifer nejen že našla tyto důležité informace, ale napsala o nich tak, že jsem to po ní nemusel přepisovat. Jennifer má tedy na sepsání této knihy lví podíl. Jsem jí za její pomoc velice vděčný a doufám, že pro vás bude tato kniha velkým povzbuzením.

 

O těchto věcech píšeme, abychom v každém lidském životě probudili touhu po zítřku, který je plný velkých zaslíbení. Tato kniha přináší naději. Zve nás k něčemu většímu - k něčemu, co nám může nabídnout pouze Bůh.

 

     Bill Johnson, Snění s Bohem

 

 

Předmluva:

 

Už když jsem četl úvod a první kapitolu knihy Rozhodující okamžiky, zakoušel jsem prorockou inspiraci. Značná část mé služby měla co do činění s dějinami církve, a tato kniha - kterou tak skvěle sepsali Bill Johnson a Jennifer Miskovová - se stane vzácnou součástí mé osobní knihovny.

 

Můžeme sledovat, jak se významní křesťané - od Johna Wesleye až po Heidi Bakerovou - mimořádným způsobem setkávali s Bohem, ale také jak prožívali své nejtěžší okamžiky. Jsme svědky jejich naprosté závislosti na Bohu, který jim dával sílu vždycky znovu povstat - v ještě větší moudrosti a moci než dříve. Totéž učiní Bůh i s námi!

 

Každý, kdo po delší dobu miloval Boha a sloužil mu, zakusil i chvíle zkoušek. Ďábel nám namlouvá, že Boží zaslíbení jsou pouhé rozmary a že naše sny se promění v noční můry. Nicméně tuto knihu bychom měli číst i tehdy, daří-li se nám skvěle a vše v našich životech je zářivé a krásné.

 

Dnes potřebujeme zjevení, že církev není rozkouskována do různých časových období a hnutí. Potřebujeme pochopit, jak nás vidí Otec: Jsme tělo, které dospívá v toho, který je naší slavnou hlavou, a které v sobě nese světlo jeho vzkříšení! Byli jsme nevěstou Kristovou od okamžiku, kdy Ježíš vdechl svého Ducha do svých následovníků, a budeme jeho nevěstou až do okamžiku, kdy poslední duše vstoupí do jeho království - a pak po celou věčnost. Do církve patří všechny generace věřících.

 

Lidé říkávají: „Nesnažme se znovu vynalézt kolo.“ Naše kolo bylo „vynalezeno“ v okamžiku, kdy Ježíš vstal z mrtvých - tím kolem je on! Zabralo nám celá staletí, než jsme se naučili žít, jednat a vést svou existenci v něm. Jsem ale přesvědčen, že teď je již církev plně funkční, a že na zemi koná k Boží slávě skutky větší, než byly skutky Ježíšovy.

 

Moudrost a zjevení, které nám Bill a Jennifer nabízejí v této knize, nám pomáhají dorůst do plné postavy Kristovy, abychom byli připraveni zvládnout výzvy těchto posledních dnů. Životy a služba obrů víry, které popisují, nám přinášejí nezměrnou moudrost, týkající se probuzení: Každé velké probuzení začínalo tím, že lidé přijímali Slovo a důvěřovali Duchu. Při každém velkém probuzení zakoušíme údiv a vzrušení - ale i šoky, působení démonů a zmatky. Stále si musíme připomínat, kdo jsme, komu patříme a jak se máme k sobě navzájem chovat jakožto údy Kristova těla.

 

Nechme se tedy touto knihou inspirovat a věrně kráčejme kupředu v moci Ducha svatého, který vedl naše bratry a sestry, velké Boží muže a ženy, kteří kráčeli před námi. Musíme být jako oni, a proto musíme jednat v Duchu. Ježíš nás volá, abychom vstoupili mocnými dveřmi a činili učedníky ze všech národů. Tyto dveře nám otevřeli ti, kdo zakusili mimořádná setkání s Bohem.

Čtěte, nechte se inspirovat, a buďte smělí a stateční!

 

     Roberts Liardon, spisovatel, autor knižní série Boží generálové