Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

KDO OBĚDVAL S ABRAHAMEM?

Ašer Intrater

Studie o zjeveních Boha v lidské podobě v hebrejských Písmech

Nakladatel: Železná berla 2015

ISBN: 978-80-260-7418-2

Formát A5, 169 stran

Cena:185.00

Existuje postava, která se objevuje v Zákoně i v Prorocích. Někdy je nazývána jako Hospodinův anděl, někdy jako Bůh sám, jindy jako „Ten podobný Synu člověka“ a často nemá žádné jméno. Když pochopíme, kým tato postava je, získáme základní poznání Boha a Mesiáše. Vidět spojení mezi Hospodinovým andělem v Tanachu (hebrejská Písma) a postavou Ješuy (Ježíš) v Nové smlouvě je výzvou jak pro křesťanský, tak pro židovský svět. Tato kniha se má vyváženým způsobem obracet k oběma stranám a postavit most mezi židovským a křesťanským chápáním. Hlavním účelem této knihy je popis Božích zjevení a postavy Mesiáše z Božího slova. Po této pravdě toužíme nejvíce. Tato kniha má rovněž tři druhotné účely:

  • Prohloubení židovských kořenů v křesťanské víře
  • Vylíčení, kým je Ješua v hebrejských Písmech
  • Demonstrace souladu Bible od začátku do konce