Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

JEŽÍŠOVY RUCE

Philip Mohabir

Patero služebností (Efezským 4,11)

Nakladatelství KMS 2009

ISBN 978-80-86449-44-9

formát A5, 312 stran

Cena:298.00

Získat národy

Přivádět církev ke zralosti

Vystrojit svaté k dílu služby

Vést k růstu Kristovo tělo, aby jednalo jako celek

 

 

Klíčové dílo jednoho z nejvýznamnějších světových charismatických vedoucích se zabývá paterem služebností (Ef 4,11) v současné církvi: službou apoštolů, proroků, učitelů, pastýřů a evangelistů. Významnou částí Mohabirova pohledu je biblický rozbor, ale těžiště knihy leží v praktických zkušenostech a podnětech muže, který se půl století věnoval misii, zakládání sborů, vytváření charitativních institucí a přípravě křesťanských vedoucích na čtyřech kontinentech. Knihu uvádí předmluva Joela Edwardse, bývalého vedoucího britské Evangelikální aliance a autorova přítele.