Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

EDICE STRHÁVÁNÍ DUCHOVNÍCH PEVNOSTÍ - komplet

Rick Joyner

původní cena 623 Kč

Vydavatelství Juda 2016 - 2018

Sedm brožur formátu 11,5 x 15,7 cm

(původní cena 623 Kč)

 

Cena:445.00

Sedm drobných, avšak velmi hlubokých a aktuálních knížek, které uvádějí do svobody a našeho určení. Vycházely postupně v rozmezí let 2016 - 2018.


Přemožení náboženského ducha

Náboženský duch se snaží nahradit Boží moc v našich životech náboženskou aktivitou. Lidé pak mají „vnější formu zbožnosti, ale její moc jim byla cizí“. Klíčem ke svobodě je důvěrný vztah s Bohem, projevující se láskou k Bohu i k bližním. (89 Kč)

 

Přemožení strachu

Ďábel používá strach, aby udržel svou moc nad světem, zatímco Pán používá víru, aby lidi z této moci vysvobodil. V Kristu nacházíme svobodu, abychom mohli naplnit určení, k němuž jsme byli stvořeni. Tato bitva mezi vírou a strachem zuří v každé duši.(89 Kč)

 

Přemožení zmatku

V životě křesťanů by mělo zářit stále jasnější světlo. Pokud to o vás neplatí, pak je docela dobře možné, že jste se někde odchýlili od stezky, po které jste měli kráčet, a tím jste otevřeli dveře zmatku. (89 Kč)

 

Přemožení čarodějnictví

Čarodějnictví vychází z tělesné přirozenosti, ale zpravidla se rychle zvrhává do démonické moci. Základní formou čarodějnictví je snaha manipulovat druhými. Potřebujeme svůj život postavit na pravdě a důvěřovat Bohu, že dokoná vše, co se nás týká. (67 Kč - sleva 25%)

 

Přemožení žalobce

Ježíš hříšníky neodsuzoval, ale měnil je tím, že je miloval. To neznamená, že s nimi nemluvil o jejich hříších. Zjevoval jim však osvobozující pravdu a již jim nenakládal další břemena. Musíme se naučit přistupovat k druhým stejně jako Ježíš. (67 Kč - sleva 25%)

 

Přemožení ducha chudoby

Duch chudoby nám chce znemožnit, abychom chodili v plnosti dědictví, které nám Kristus vydobyl na kříži. Může se týkat nejrůznějších oblastí – kvality našeho manželství, pomazání ke službě, stejně jako dalších zdrojů, které potřebujeme, abychom mohli naplnit své poslání. (67 Kč - sleva 25%)

 

Přemožení rasismu

Rasismus je založen na pyšném posuzování druhých podle jejich zevnějšku a na strachu z lidí, kteří jsou odlišní. Strach a pýcha ničí důvěru, která umožňuje vztahy, a proto vytvářejí rozdělení. Kristův kříž jedná jak s pýchou, tak i s vnitřní nejistotou. (67 Kč - sleva 25%)


Tato sleva neplatí pro knihkupce, kteří mají rabat pro každý titul jednotlivě. Tedy knihkupcům poskytujeme rabat z plné ceny kompletu.

Též se již k této slevě nepřipočítává množstevní sleva u objednávek nad 10 ks.