Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

OPUSŤ MENTALITU OBĚTI

Andreas Herrmann

Jak zvítězit dříve, než by přišla porážka

Vydavatelství Juda 2008
(dotisk 2018)

ISBN 978-80-87239-11-7

formát A5,112 stran

Cena:149.00

 

Dotisk velmi úspěšného titulu, jenž osloví každého čtenáře, který chce žít plnohodnotný život ve zralosti a ryzosti charakteru. U lidí, kteří se nemohou ve svém životě pohnout z místa, může být tato kniha nástrojem průlomu. Též pro duchovní pastýře či poradce může být Herrmannova kniha prostředkem, kterým se posunou lidé, jimž bylo bez výsledků léta slouženo, do nových rozměrů života. Pro některé bude potřeba číst knihu opakovaně. Výsledné ovoce však bude velmi dobré!

 

„Člověk má v podstatě dva hlavní problémy. Jednak se musí vyrovnat sám se sebou a pak s lidmi kolem sebe. Klíč k úspěchu v obou oblastech leží především v naší mysli, mluvení a víře. Mnoho trápení vzniká z nesprávných představ, ze kterých se postupně stalo přesvědčení. Neděláme, milý čtenáři, čas od času z komára velblouda a nevidíme se pak ve všedním životě jako oběť? Není to tak, že mnoho zklamání a nejistot, které kvůli tomu vytrpíme, bylo vlastně zbytečných? Možná stojíš před jedním z největších odhalení svého života, kterým je síla obnoveného myšlení a mluvení. I když tě neznám, jsem přesvědčen, že tvé vítězství je za tvými dveřmi. Vím, že je na cestě k tobě. Ty se pro něj jen potřebuješ rozhodnout.“ – Andreas Herrmann

 

Andreas Herrmann ukazuje na základě Božího slova a mnoha životních příběhů, jak lze konstruktivně zvládnout a jednou provždy zrušit bolestivé bariéry naší vlastní minulosti i přítomnosti. Učí nás, jak efektivním způsobem odbourat svůj slovník oběti a odstranit vyzařování postojů oběti, abychom nakonec vyměnili roli oběti za roli vítěze. Knihu, kterou držíte v rukou, pravděpodobně nebudete číst jen jednou a možná ji po prostudování předáte nějakému příteli.

 

„Je to typická Herrmannovská kniha. Stručná, jasná, výstižná, rázná, absolutně budující a správná! Samozřejmě může být pro některé čtenáře nepříjemné množství pravdy, které před nimi Andreas Herrmann rozestírá. Těm doporučuji přečíst si tuto knihu po druhé a po třetí. Celkově je to fantastický nástroj k tomu, aby bědující, zdrcení, sebelítostiví a těžce zklamaní lidé mohli být osvobozeni od svého životního údělu.“ - Wolfhard Margies, Gemeinde auf dem Weg (Sbor na cestě), Berlín

 

 

Andreas Herrmann se narodil roku 1959 v Berlíně. Jako dítě strávil sedm let s rodiči - misionáři na Guinei Bisau v západní Africe. V Německu vystudoval ošetřovatelství a sociální práci. Roku 1988 založil společně s Rudi Pinkem sbor ve Frankfurtu a o dva roky později ve Wiesbadenu, kde je dodnes vedoucím Křesťanského centra. Je to vizionář, který dokáže jít za svou vizí a získat pro ni druhé. Jednou z jeho vizí je služba uzdravování Boží mocí v Německu. Již několik let se jeho dynamická služba vyznačuje divy a zázraky, skrze které mnozí prožili Boží dotek a vstoupili do živého vztahu s Ježíšem. Je autorem několika motivačních knih.