Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

MORAVSKÉ EXULANTKY V OBNOVENÉ JEDNOTĚ BRATRSKÉ V 18. STOLETÍ

Edita Štěříková

Obrazy ze života

Nakladatel Kalich 2014

ISBN 978-80-7017-210-0

Formát 17x24 cm, vázaná, 530 stran

Cena:450.00

Pro 18. století bylo postavení žen v obnovené Jednotě bratrské neobyčejně emancipované, což budilo ve své době nedůvěřivou pozornost. Dnes je tato skutečnost hodnocena naopak kladně a je předmětem historických pojednání. Nová kniha historičky Edity Štěříkové přibližuje život moravských žen, především těch, kterým byly svěřeny důležité úkoly ve sboru, v církvi nebo v misii. První část knihy připomene v hrubém nástinu historické souvislosti, které předcházely vzniku obnovené Jednoty bratrské. Vlastní přínos této knihy tvoří obrazy ze života jednotlivých žen.