Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

KŘESŤAN - ROZVOD A NOVÝ SŇATEK?

Bruno Schwengeler

.

Vydal Ethos 1994

Formát A5, 85 stran

Cena:89.00

Velké množství rozvrácených manželství a rozvodů jsou vlastně následkem hříchu. Hřích je otroctví, je to znamení narušeného vztahu s Bohem a s bližním.

 

Bible o rozvodu manželství nehovoří pozi­tivně, a Ježíš Kristus nedoporučoval při nevěře rozvod ani odloučení. Naopak vždycky zdůraz­ňoval, že manželství je podle Božího plánu nerozlučitelné.

 

Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a pro jejich vzájemný vztah připravil manželství. Co však dělat, když se manželství rozpadne a part­neři se rozejdou? Je po rozvodu možné se znovu vdát či oženit?

 

Autor přistupuje k této otázce na základě biblického rozboru, zabývá se základními po­jmy, co to vlastně manželství je a co k němu nutně patří.

 

Kniha má svou hodnotu také v tom, že uvádí rady, jak rozpadu partnerského vztahu předcházet i jak je možné rozvrácené manžel­ství zachránit.

 

Samostatnou kapitolou jsou otázky a odpo­vědi, několik příkladů z praxe a nechybí ani exaktní jazykový rozbor biblických pojmů ci­zoložství a smilstvo.

 

I pro tuto bolestnou záležitost platí: Kdo svěří svůj život Bohu, není odkázán sám na sebe, ale může prožívat Boží pomoc.