Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

HOSTIT BOŽÍ PŘÍTOMNOST

Bill Johnson

Odhalení nebeské agendy

Vydalo KC Příbram 2014

ISBN 978-80-905547-1-9

Formát15,5x23 cm, 200 stran, vázaná

Cena:269.00

Nechte na sobě spočívat Ducha svatého!

 

V této knize plné moci Bill Johnson vysvětluje, jak můžete být člověkem, který hostí Boží přítomnost. Duch svatý sice přebývá v každém věřícím, je tu však ještě něco víc. Můžeme být Duchem tak naplněni, že z nás bude přetékat všude kolem. Vydejte se tedy na cestu a setkejte se s velkými proroky a králi Starého zákona, kteří se proslavili jako lidé Boží přítomnosti. Slovy autora: „jako lidé, se kterými Bůh chtěl být“. Bill Johnson vás skrze tuto mocnou a výstižnou knihu povzbuzuje, abyste o Boží přítomnost usilovali více než o cokoli jiného.

 

Objevíte například:

·        jak věnovat pozornost Duchu svatému a jak na něj reagovat

·        jak se Duch svatý projevuje

·        kteří bibličtí hrdinové hladověli po větší Boží přítomnosti a naučili se ji hostit

·        jak se s Boží přítomností setkávali nositelé probuzení a jak jí byli naplněni

 

Bill Johnson píše: „Jsme uschopněni k tomu, být partnery Království nebes a vidět, jak je uvolňováno tady na zemi! Boží přítomnost v nás přinese proměnu světu kolem nás – skrze setkání s milujícím Bohem!“

 

Otevřete svůj život pro více Boží přítomnosti už dnes!

 

 

Tato kniha je překladem anglického originálu: Hosting the Presence.

 

„Neznám žádnou jinou knihu, která by mi tolik dala, pokud jde o téma Boží přítomnosti. Převalily se přese mě vlny Boží slávy a na každé stránce jsem byl uchvácen novými zjeveními. Vy, kdo hladovíte po Božím pomazání a kdo chcete vědět, jak s ním zacházet, dostáváte to, nač jste čekali.“ - Mahesh Chavda

 

„Knihu Hostit Boží přítomnost věnuji Dr. Heidi Bakerové z Iris Ministries International. Heidi Bakerová patří k těm nejpozoruhodnějším lidem, s nimiž jsem se kdy setkal. Heidina touha po Boží přítomnosti v jejím životě je důvodem, proč se stala slavnou. A to je i důvod, proč jí věnuji tuto knihu. Heidi je předlohou toho, co chci touto knihou říci.“ - Bill Johnson

 

 

Předmluva Heidi Bakerové, zakladatelky a ředitelky Iris Globe:

 

Kniha Hostit Boží přítomnost od Billa Johnsona je jednou z nejúžasnějších knih, jaké jsem kdy četla. Už první kapitola mě nadchla – rozplakala jsem se touhou po tom, aby na mém životě zjevněji spočinula Boží přítomnost. Přemohla mě žízeň po tom, aby mě uchvátila Boží sláva. Roztoužila jsem se po tom, aby jeho přítomnost byla na mém životě patrná.

 

Billova svědectví o setkáních s Bohem mi připomněla Boží navštívení, která jsem zakusila já sama a která proměnila můj život. Vzpomínám si na jeden obzvláště mocný okamžik během shromáždění v kanadském Torontu, kdy mě zastínil Duch svatý. Kázal můj přítel Randy Clark. Jak mluvil, tolik jsem se roztoužila po tom, o čem hovořil, že jsem ani nečekala na výzvu, běžela jsem dopředu a zvedla jsem ruce k Ježíšovi.

 

Vzpomínám si, jak Randy řekl, že Bůh chce vědět, zda toužím po Mosambiku. Hlasitě jsem zakřičela „Ano!“. Duch svatý mě naprosto přemohl a já jsem cítila, jako mnou protéká a pulsuje láska. Bylo to jako elektrické šoky, tak silné, že jsem se domnívala, že zemřu. Po sedm dní a sedm nocí jsem se nemohla hýbat, chodit ani mluvit. Byla jsem zcela odkázána na pomoc Těla Kristova. Byl to čas, kdy jsem pochopila, že jsem naprosto závislá nejen na Kristu, ale i na jeho Těle. Cítila jsem, jak mi na hrudi spočívá těžká, pomazaná ruka. Řeka lásky mě zaplavovala stále znovu. Do té chvíle jsem nikdy nezakusila lásku tak mocně.

 

Později jsem se od manžela dověděla, že na mě během onoho času nikdo ruce nevkládal. Bůh sám do mě vkládal hořící srdce vášnivé lásky. Toto setkání navždy proměnilo můj život. Nebyla jsem schopna ničeho jiného než nesení Ježíšova srdce a jeho přítomnosti do temnoty tohoto světa. Od onoho dne neustále vyhlížím otevřené dveře, kde bych mohla uvolnit Ježíše. Skrze Billovu knihu nás Pán volá k důvěrnému partnerství a ke každodennímu nesení jeho slávy. Věřím, že jak budete číst tuto knihu, Bůh vás bude uvádět do hlubin vydanosti, lásky a otevřenosti vůči Duchu svatému, takže budete zakoušet vlastní úžasná a nadpřirozená setkání s Bohem. Kniha vás naučí, jak rozpoznat, které dveře se před vámi otevírají, a jak ve vlastním životě uvolňovat Boží přítomnost a moc.

 

Byli jsme povoláni do důvěrného obecenství s Bohem. V něm je všechno možné pro ty, kdo věří a kdo byli stvořeni, aby byli jako on. Když si uvědomíme, že všechny zázraky, které Ježíš na zemi dělal, dělal jako člověk závislý na svém nebeském Otci, jsme zváni k víře, že Bůh si může použít i našich nepatrných životů, aby nesly jeho úžasnou slávu. Ježíšova smrt na kříži umožnila lidem, aby vstoupili na místo, které bylo dříve skryto – na místo, na němž se lidé mohou stát nositeli Boží přítomnosti a dělat vše, co dělal Ježíš. Při četbě této knihy jsem cítila nutkání o tuto Přítomnost ještě víc usilovat, aby se v mém životě dály tytéž věci, které dělal Ježíš.

 

Jak jsem v průběhu let naslouchala Billovu vyučování, rostla ve mně touha po vstupu do nových oblastí a rodila se ve mně víra, že díky moci Ducha svatého můžeme zakusit věci, v něž jsme se neodvažovali doufat. Od našeho prvního setkání v roce 1997 jsem pozorovala, jak Billem stále mocněji proudí Boží život i moc. Když mluvil na shromáždění, zakoušela jsem vždy zjevnou Boží přítomnost a vstupovala jsem do hlubin plného vydání se Bohu. Jeho důvěrný vztah k Bohu i jeho vydanost mě vždy silně inspirovaly. Bill je jedním z nejvelkorysejších lidí, jaké jsme s Rolandem potkali. Vždy se snaží zmocnit i druhé, aby se povznesli do oblastí Ducha svatého. Bill žije životním stylem hladu po Boží přítomnosti a vědomí, že Bůh skutečně je přítomen.

 

Každému křesťanovi, který touží, aby se ho zmocnil Duch svatý, doporučuji četbu této knihy, jež mu pomůže, aby se naučil žít život soustředěný na Boží přítomnost. Ježíš touží spočinout nikoli jen na několika jednotlivcích, ale na celé generaci milujících, kteří se nebudou bát a nedají se ničím zastavit. Touží po těch, kdo jsou ochotni plně se vydat jeho nezměrné lásce. Věřím, že během čtení této knihy Ježíš rozšíří vaši schopnost nést dále jeho přítomnost, zapálí vaše srdce touhou a uvede vás do nových nebeských oblastí. Zjistíte, že se plněji vydáváte Bohu a že ve vás roste víra, že i vy můžete být naplněni veškerou plností Boží.

 

Kéž se stanete věčným Božím příbytkem a kéž radostně naplníte své nejdůležitější určení – být člověkem, na němž spočívá Přítomnost Krále slávy. Bůh mě zcela uchvátil!