Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

UZDRAVENÍ NÁM NÁLEŽÍ

Kenneth E. Hagin

.

Vydavatelství H Ateliér 2014

Formát 148x85 mm, 80 stran

Cena:49.00

Poznej, co ti náleží!

„Modlil jsem se a modlil. Byl jsem na uzdravujících shromážděních po celé zemi a mnohokrát se za mě modlili, ale stále nejsem uzdraven. Můžete mi pomoci?“ Odpověď na tato tklivá slova lze najít v knize reverenda Kennetha E. Hagina Uzdravení nám náleží. V této drobné knize o právech, týkajících se uzdravení, která má věřící v Kristu, reverend Hagin vysvětluje, že Izajáš 53 nám říká, že Ježíš vzal na sebe naše nemoci a nesl naše bolesti. Zjevuje také, proč je uzdravení někdy zablokované. Jedna kapitola knihy je věnována službě vzkládání rukou. Reverend Hagin ukazuje, proč projevení uzdravení vždycky nepřijde okamžitě. Také jasně vysvětluje, proč se symptomy někdy vracejí. Reverend Hagin říká: „Uzdravení je hotový fakt.“ Závěrečnou kapitolu knihy věnuje tomu, jak si přisvojit zaslíbení. Tento stručný, čtivý souhrn práv věřícího, týkajících se uzdravení, je velmi přínosný pro každého opravdového studenta Božího Slova.