Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

ÚNIK Z VĚZENÍ NEMOCI, ZVYKU A ZÁKONICTVÍ

Wolfhard Margies

.

Vydavatel: KC Příbram

ISBN 978-80-88166-06-1

formát A5, brož., 332 stran

Cena:309.00

 

Kdo zná Margiesovy knihy „Uzdravení jeho slovem“ a „Osvobození“, získá zde další, ještě hlubší vhled do problematiky pastýřské péče. Tato kniha je velkou výzvou. Nezapadá do řady publikací o pastýřské péči, které jen oblékají staré známé věci do nového hávu. Autor tu nepředkládá pouhý souhrn svých pastýřských zkušeností, které za desetiletí nasbíral. Na základě Božího slova zde rozvíjí hluboké a zčásti také převratné pohledy na to, jak může nemocný dosáhnout duševního uzdravení a jak zdravý člověk dospěje k duchovní zralosti.

 

Nesmí ale zůstat pouze u vědomostí. Přes teologickou fundovanost může tato kniha sloužit jako návod, jak lze prožít uzdravení, posvěcení a život bez vypětí. Současně také ukazuje novou cestu k posvěcení, která se podstatně odlišuje od tradičního chápání. Někteří budou možná šokováni, jiní naopak náramně potěšeni tím, že následovat Ježíše může být tak snadné.