Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

LÁSKA - CESTA K VÍTĚZSTVÍ

Kenneth E. Hagin

.

 

Vydavatelství Studio Petřina 2017 (3. vydání)

ISBN: 978-80-904910-5-2

formát A5, 274 stran

Cena:258.00

V této knize Kenneth E. Hagin ukazuje, proč je Boží láska pro naše životy tak zásadně důležitá. Říká: „Odpověď na tolik problémů života se nachází v tomto výroku: Boží láska nikdy neselže! A proto ani vy, pokud se naučíte chodit v lásce, nikdy neselžete. To však mluvím o Božské lásce – Boží lásce v nás – ne o lidské lásce.“ 

 

Kenneth E. Hagin učí, jak nechat Boží lásku působit v našich životech a nedovolit našemu tělu (naší tělesné přirozenosti) ani našemu neobnovenému myšlení, aby nás ovládaly. Vydejte se na svou životní dobrodružnou výpravu s Bohem a naučte se, jak můžete zvrátit i zdánlivě nemožné životní situace prostým chozením v Božím druhu lásky!

 

"Horlivě pronásleduj tuto lásku, usiluj o to, abys ji získal, učiň ji svým cílem, svým velkým životním hledáním..." (1. Korintským 14:1 – Amplified Bible)

 

Názvy kapitol obsahují:

 

  • Charakteristické rysy Božího druhu lásky
  • Boží láska: důkaz nového narození
  • Láska: zákon Nové smlouvy
  • Boží druh lásky odpouští
  • Dobrodiní plynoucí z chození v lásce
  • Pokud nechodíte v lásce, může to ovlivnit vaše zdraví
  • Suďte sami sebe – a nebudete souzeni
  • Milujte své nepřátele