Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

MUSÍM ZNÁT KRISTA

Franz Lippi, Barry Wissler, Don Lavelle, Mark Kariuki, Alan & Eileen Vincentovi

Škola Slova Graz 2013

Vydavatelství Juda 2013

CD ve formátu MP3

Cena:159.00

Apoštol v listu Filipským 3,10 celým srdcem volal: “…abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních. Připodobňuje se jeho smrti…” Na této Škole Slova se duchovní synové Alana Vincenta sdíleli o tom, jakými způsoby se můžeme Hospodina naučit poznávat. Mluvili též o proměňujících setkáních s Ním. Pán prohlubuje své zjevení ohledně moci kříže a vzkříšení a otevírá nám hlubší cesty k poznání svého charakteru, vlastností a moci. Protože jsme povoláni k tomu být jeho živými epištolami, musíme Pána znát, abychom ho byli schopni představovat druhým autentickým způsobem!

 

ALAN & EILEEN VINCENTOVI mají za sebou již půl století služby v mnoha církvích a hnutích na všech kontinentech. Alan byl před svým obrácením úspěšným vědcem a považoval se za ateistu. V roce 1958 se svojí manželkou Eileen poznal Ježíše. Krátce na to prožili Boží povolání sloužit v Indii, kam také o pět let později odešli na misii. Skrze jejich průkopnickou službu došlo roku 1972 v indické Bombaji k duchovnímu průlomu, při kterém během čtyř let přišlo k Pánu přibližně 100 000 lidí. Později se přestěhovali do Hertfordshiru v Anglii, kde založili sbor. V roce 1991 je Pán povolal do San Antonia v USA. Alan jako apoštolský otec vychoval a zbudoval mnoho duchovních synů, do nichž vložil svá zjevení, zkušenosti a víru, ke kterým ve své službě došel. V češtině vyšlo několik jeho knih.

 

FRANZ LIPPI založil z malé skupinky církev Christian Fellowship Exousia v Grazu v Rakousku. V devadesátých letech se jeho služba a vliv začal rozšiřovat do dalších zemí jihovýchodní Evropy. Stal se duchovním synem Alana Vincenta, což výrazně ovlivnilo a posunulo jeho službu. Založil a zformoval mezinárodní služební tým BLAST Ministries (Balkan Loving Apostolic Serving Team), který se stal mocným nástrojem povzbuzení, zakládání a budování nových sborů v mnoha zemích. Strategicky též působí při duchovním boji napříč Evropou. (www.blastministries.net)

 

BARRY WISSLER je apoštolským vedoucím Ephrata Community Church a sítě sborů HarvestNET v USA.

(www.harvestnetinc.com)

 

DON LAVELLEje apoštolským vedoucím Christian Fellowship Corpus Christi v Texasu v USA.

(cccfellowship.com)

 

MARK KARIUKI je apoštolským vedoucím Life Celebration Centerve městě Nakuru v Keni.

(www.bishopmarkkariuki.org)

 

 

Škola Slova se konala 12.-16. srpna 2013 v Grazu v Rakousku 

Nahrávka je v českém/slovenském a anglickém jazyce, obsahuje 12 lekcí

Anglický název: I must know Him (School of the Word 2013)

Překlad z angličtiny: Renáta Korčáková a Denis Blaho

Copyright © 2013 Franz Lippi BLAST Ministries