Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

JAN KALVÍN

Sam Wellman

.

Stefanos 2006

ISBN 80-903102-9-X

Formát 12×19 cm, 160 stran

Cena:225.00

Čtivě zpracovaný životopis velkého francouzského reformátora 16. století - otce reformované teologie, který se statečně postavil proti praxi vykupování hříchů odpustky a hlásal biblickou zprávu, že Ježíšova smrt na kříži je jediným výkupným za věčný život.