Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

SVATÁ VÁLKA

John Bunyan

kterou vedl Šaddaj s Diabolem o hlavní město aneb ztráta a znovuzískání města duše

Návrat domů 2013

ISBN: 978-80-7255-281-8

Formát A5, 224 strany

Cena:230.00

Svatá válka, kterou vedl Šaddaj s Diabolem o hlavní město aneb ztráta a znovuzískání města duše

 

Bunyanova Svatá válka se rodila v bedfordském vězení, kam se autor dostal na dvanáct let za kázání při nedovoleném shromáždění. Tryská z ní jeho puritánská radikální spiritualita a jistý kalvínský aktivismus, který vnímá duchovní boj mezi Bohem a ďáblem o lidskou duši jako svatou válku. Není to však dualistický zápas dvou rovnocenných říší a není pochyb, že město - duše člověka může využít sílu Boží spásné intervence v Mesiáši - Immanueli.

 

Moderní překlad Lukáš Makovička