Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

DNEŠNÍ OBNOVA CÍRKVE

Lee LaCoss

Obnova Davidova stánku a prorocké církve / Služba starších a apoštolů

Vydavatelství Juda 2003

formát A5, 96 stran

Cena:95.00

„Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom?“ (Izajáš 43,19)

 

Kniha je rozdělena do tří částí:

 

Obnova Davidova stánku a prorocké církve
Pán v této době obnovuje církev jako Davidův stánek (viz Sk 15,16-18; Am 9,11-15). Touží, aby povstala církev, v jejímž středu je skutečně Ježíš, který je s nadšením uctíván. Vroucí láska, vášeň a horlivost budou čím dál tím více popisem našeho vztahu k Ježíši. S tímto ohněm v srdci církev zasáhne národy.

 

Věrným hospodařením k Božímu bohatství
Tajemství Božího království má mnoho společného s penězi. Je velmi důležité, jestli se svými penězi zacházíme podle Božích řádů.

 

Služba starších a apoštolů
Bůh obnovuje službu apoštolů a proroků a dává skrze ně čerstvé a nové porozumění dalším služebnostem – pastýřům, učitelům, evangelistům a starším. Zvláště správné porozumění službě starších je v místních sborech zcela klíčové. Pán pozvedá otce a matky v Pánu, kteří v pomazání Ducha svatého povedou Boží lid ze zmatků do Božího řádu, zralosti a dospělosti.