Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

VÁŠEŇ PRO JEŽÍŠE

Mike Bickle

Prohloubit svou lásku k Bohu

Vydavatel: KMS 2004

ISBN: 80-86449-23-8

Formát A5, 136 stran

Cena:165.00

Víš, co Bůh prožívá ve vztahu k tobě?

Tvá odpověď na tuto otázku bude určovat povahu tvého duchovního života.

 

Autorův otec ho zamlada učil tvrdě trénovat a drát se o úspěch a vítězství. Nepřekvapuje, že když se potom Mike stal křesťanem, žil svou víru s plným nasazením. Učil se nazpaměť celé kapitoly z Bible, hodiny a hodiny se modlil, postil se, nadšenecky svědčil druhým. Tak se vytvořily předpoklady, aby se z něj stal popudlivý samospravedlivý farizeus...

 

Vášeň pro Ježíše popisuje, jak Mika osvobodila Boží milost a jak jej dovedla k poznání přemáhající a zároveň intimní Boží lásky.

 

Mike Bickle byl do roku 1999 pastorem sboru Metro Christian Fellowship v Kansasu v USA, který založil v roce 1982. Je ředitelem Mezinárodního domu modliteb v Kansasu, ředitelem biblické školy Forerunner School of Ministry a organizace Friends of the Bridegroom (Přátelé Ženicha). Je autorem několika knih.

 

„Tato kniha je jedna z těch, které připravují církev na setkání s nebeským Ženichem – Pánem Ježíšem Kristem. Autor nás na základě Písma i svých osobních zkušeností uvádí do důvěrného a vroucího života s Pánem. Jenom vášnivá láska k Ježíši nás uschopní nejen odolat rozptýlením a pokušení dnešní doby, ale především naplnit naše poslání nést evangelium Božího království do tohoto světa.“ - Tomáš Korčák, pastor a vydavatel