Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

ÚVOD DO DUCHOVNÍHO BOJE

Alan Vincent & Franz Lippi & Barry Wissler & Jimmy Nimon

Škola Slova Graz 2011

Vydavatelství Juda 2012
CD ve formátu MP3

Cena:159.00

Jakožto Kristovi učedníci jsme se automaticky stali účastníky univerzálního konfliktu. Jak říká Pavel v listu Efezským 6,12: „Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech.“ Tento boj je velmi reálný. Písmo nás o něm vyučuje od knihy Genesis až po knihu Zjevení. Bible nám od samého počátku odhaluje vysoce strukturovaný, komplexní duchovní svět, jenž má mocný vliv na svět přirozený.

Jako učedníci Pána Ježíše Krista jsme povoláni šířit na zemi Boží království a ničit ďáblovy skutky. Potřebujeme se stát duchovními válečníky, kteří vědí, jak používat duchovní zbraně, kteří mají vhled do duchovního světa a přijímají a vykonávají Bohem dané strategie. Bůh nám ve Starém i Novém zákoně poskytl velké množství zjevení a instrukcí, jak se stát více než přemožiteli. Na této Škole slova vám poskytneme obojí, jak vyučování, tak i zkušenosti, které jsme nashromáždili za více než 30 let. Bůh dává povstat armádě, která se dokáže utkat s démonickými pevnostmi v našich městech. Staňte se součástí této armády!

 


Alan Vincent má za sebou již půl století služby v mnoha církvích a hnutích na všech kontinentech. Před svým obrácením byl Alan úspěšným vědcem a považoval se za ateistu. V roce 1958 se svojí manželkou Eileen poznal Ježíše. Krátce na to prožili Boží povolání sloužit v Indii, kam také o pět let později odešli na misii. Skrze jejich průkopnickou službu došlo roku 1972 v indické Bombaji k duchovnímu průlomu, při kterém během čtyř let přišlo k Pánu přibližně 100 000 lidí. Později se přestěhovali do Hertfordshiru v Anglii, kde založili sbor. V roce 1991 je Pán povolal do San Antonia v USA. Alan jako apoštol s Božím pomazáním vyučuje, předává a vkládá do duchovně hladových lidí veškeré zjevení, zkušenosti a víru, které ve své službě získal. Důsledkem je, že i na dalších místech lidé docházejí k vlastním duchovním průlomům.

Franz Lippi založil z malé skupinky církev Exousia Christian Fellowship v Grazu v Rakousku. V devadesátých letech se jeho vliv a služba začala rozšiřovat do dalších zemí jihovýchodní Evropy. Stal se duchovním synem Alana Vincenta, což výrazně ovlivnilo a posunulo jeho službu. Založil a zformoval mezinárodní služební tým BLAST Ministries (Balkan Loving Apostolic Serving Team), který se stal mocným nástrojem povzbuzení, zakládání a budování nových sborů v mnoha zemích. Strategicky též působí při duchovním boji napříč Evropou. (www.blastministries.net)

Barry Wissler je apoštolským vedoucím Ephrata Community Church a sítě sborů HarvestNET v USA. (www.harvestnetinc.com)

Jimmy Nimon je vedoucím Domu modlitby Gateway ve městě Ephrata v USA. (www.gatewayprayer.com)

 


Škola Slova se konala 22.– 26. srpna 2011 v Grazu v Rakousku
Překlad z angličtiny: Miloš Poborský a Renáta Korčáková
Nahrávka je v českém a anglickém jazyce
Anglický název: Spiritual Warfare I. (School of the Word 2011)
Copyright © 2011 Franz Lippi BLAST Ministries