Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

21 NEVYVRATITELNÝCH ZÁKONŮ LEADERSHIPU

John C. Maxwell

Následujte je a lidé vás budou následovat

Vydal: Kontakt 2014

ISBN 978-80-8644-255-6

Formát B5, 260 stran, vázaná

Cena:289.00

Autor knih Rozvíjejte své vůdčí schopnosti, Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti, Pozitivní přístup vydává v ČR další knihu 21 nevyvratitelných zákonů leadershipu - následujte je a lidé vás budou následovat.

 

Mezinárodně uznávaný odborník na vedení, řečník a spisovatel John C. Maxwell zde shrnuje své poznání a zkušenosti v této pro dnešní dobu nesmírně důležité oblasti. John Maxwell vyučuje na seminářích a konferencích velkých mezinárodních firem a křesťanských organizací. V naší zemi je známý vzdělávacím projektem EQUIP.

 

Jedna z nejprodávánějších knih o leadershipu, jaká byla kdy napsána. Prodáno přes milion kopií. Předmluvu napsal Stephen R. Covey. Z žebříčku New York Times: Best - Selling Author, New York Times Business Bestseller, Wall Street Journal Bestseller.

 

OBSAH:

 

1. ZÁKON POKLOPU

SCHOPNOST VÉST URČUJE MÍRU EFEKTIVITY DANÉHO ČLOVĚKA

Bratři Dick a Maurice byli jen krůček od splnění Amerického snu – nicméně ten poslední krůček neudělali. Udělal ho muž jménem Ray – se společností, kterou oni založili. Došlo k tomu, protože neznali Zákon poklopu.

 

2. ZÁKON VLIVU

SKUTEČNOU MÍROU VEDENÍ JE VLIV – NIC VÍC, NIC MÉNĚ

Abraham Lincoln začínal v hodnosti kapitána, nicméně když bylo po válce, byl pouhým vojínem. Proč k tomu došlo? Porazil ho Zákon vlivu.

 

3. ZÁKON PROCESU

LEADERSHIP SE ROZVÍJÍ DENNĚ, NIKOLI ZA DEN

Theodore Roosevelt pomohl vytvořit světovou velmoc, získal Nobelovu cenu a stal se prezidentem Spojených států. Dnes byste ale jeho jméno neznali, kdyby on neznal Zákon procesu.

 

4. ZÁKON NAVIGACE

KORMIDLOVAT LOĎ DOKÁŽE KAŽDÝ, ALE PLÁN CESTY DOKÁŽE SESTAVIT JEN LEADER

Scott sice měl spolehlivý kompas, nicméně svůj tým dobrodruhů sice dovedl až na konec světa, ale i k neslavné smrti. Mohli by žít, kdyby on, jejich leader, znal Zákon navigace.

 

5. ZÁKON PŘIČÍTÁNÍ

VŮDCOVÉ SLOUŽÍ DRUHÝM A TÍM JIM PŘIDÁVAJÍ HODNOTU

Co je to za manažera jedné ze společností Fortune 500, který pracuje na skládacím stole, zvedá sám svůj telefon, navštěvuje co nejčastěji řadové zaměstnance a sklízí kritiku Wall Streetu za to, že je ke svým zaměstnancům příliš štědrý? Je to leader, který chápe Zákon přičítání.

 

6. ZÁKON PEVNÉHO ZÁKLADU

DŮVĚRA JE ZÁKLADEM LEADERSHIPU

Kdyby Robert McNamara znal Zákon pevného základu, válka ve Vietnamu – a vše, co bylo jejím důsledkem na domácí scéně – mohla dopadnout jinak.

 

7. ZÁKON ÚCTY

LIDÉ PŘIROZENĚ NÁSLEDUJÍ LEADERY, KTEŘÍ JSOU SILNĚJŠÍ NEŽ ONI SAMI

Všechno hrálo proti ní, a to na mnoho způsobů. Přesto ji tisíce lidí nazývaly svou vůdkyní. Proč? Protože nemohli uniknout moci Zákona úcty.

 

8. ZÁKON INTUICE

VŮDCOVÉ HODNOTÍ VŠE ZAUJATĚ – Z HLEDISKA LEADERA

Čím to, že Steve Jobs dokáže znovu vynalézt Apple Computer a přivést tuto firmu na vyšší rovinu? Odpověď nám dává Zákon intuice.

 

9. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI

PŘITAHUJETE TY, KDO JSOU VÁM PODOBNÍ

Jak mohla armáda Konfederace, jíž chyběli důstojníci i vybavení, tak dlouho vzdorovat mocné armádě Unie? Měla lepší generály. A proč měla lepší generály? To nám objasňuje Zákon přitažlivosti.

 

10. ZÁKON SPOJENÍ

LEADEROVÉ SE DOTKNOU SRDCE, NEŽ POŽÁDAJÍ O RUKU

Jako nový leader John chápal, že nejvlivnější osoba v organizaci by mohla jeho vedení podrýt. Jak to vyřešil? Snažil se toho člověka získat za pomoci Zákona spojení.

 

11. ZÁKON VNITŘNÍHO KRUHU

POTENCIÁL LEADERA JE DÁN JEHO NEJBLIŽŠÍMI

Lance Armstrong je oslavován jako nejlepší cyklista, jaký kdy žil. Lidé oceňují jeho houževnatost. Domnívají se, že vítězí díky tvrdému tréninku. Nechápou ale Zákon vnitřního kruhu.

 

12. ZÁKON PŘEDÁVÁNÍ MOCI

POUZE LEADEROVÉ, KTEŘÍ JSOU SI VNITŘNĚ JISTÍ, PŘEDÁVAJÍ MOC DRUHÝM

Henry Ford je považován za ikonu amerického podnikání, neboť vnesl revoluci do automobilového průmyslu. Proč pak klopýtl nakolik, že jeho syn měl obavy, zda firma Ford Motor Company nezanikne? Stal se zajatcem Zákona předávání moci.

 

13. ZÁKON VZORU

LIDÉ DĚLAJÍ TO, CO VIDÍ

Pohodová setnina ustála německý útok v Bitvě o pahorek a zmařila tak Hitlerovu poslední naději na zastavení postupu Spojenců. Podařilo se jim to, protože velitelé chápali Zákon vzoru.

 

14. ZÁKON PŘIJÍMÁNÍ

LIDÉ PŘIJMOU NEJPRVE LEADERA, AŽ POTÉ JEHO VIZI.

Cestou pasivní rezistence osvobodili svůj národ, přestože tisíce z nich při tom položily své životy. Co je inspirovalo k takovému jednání? Byl to Zákon přijímání.

 

15. ZÁKON VÍTĚZSTVÍ

LEADEROVÉ NACHÁZEJÍ ZPŮSOBY, JAK SVŮJ TÝM DOVÉST K VÍTĚZSTVÍ

Co zachránilo Anglii před nacistickým blitzkriegem, co zlomilo páteř apartheidu v Jižní Africe a co dovedlo Chicago Bulls k několika mistrovským titulům? Ve všech třech případech je odpověď shodná: Jejich leaderové žili podle zákona vítězství.

 

16. ZÁKON HYBNÉ SÍLY

HYBNÁ SÍLA JE PRO LEADERA SKVĚLÝM KAMARÁDEM

Dvouminutový film měl prokázat, jaké jsou možnosti technologií při animaci. Nicméně tento film rovněž využil moc hybné síly – což nakonec vedlo k miliardovým tržbám.

 

17. ZÁKON PRIORIT

LEADEROVÉ CHÁPOU, ŽE ČINNOST JEŠTĚ NEZNAMENÁ VÝSLEDKY

Nazývali ho čarodějem. Měl tak přesně nastavené priority, že když jste mu zadali datum a čas, řekl vám přesně, čemu se jeho hráči věnovali a proč! Díky tomu dobyl deseti mistrovských titulů. Co může Zákon priorit udělat pro vás?

 

18. ZÁKON OBĚTI

MÁ-LI LEADER STOUPAT, MUSÍ SE NĚČEHO VZDÁT

Čeho jste ochotni se vzdát kvůli lidem, kteří vás následují? Tento leader za ně položil svůj život. Proč? Protože chápal, jakou cenu má Zákon oběti.

 

19. ZÁKON NAČASOVÁNÍ

OTÁZKA KDY VÉST JE STEJNĚ DŮLEŽITÁ JAKO CO DĚLAT NEBO KAM JÍT

Leaderové na všech úrovních selhali – starosta, guvernér, ministr i prezident. Nikdo z nich nechápal, jakou zkázu může způsobit, pokud leaderové nerespektují Zákon načasování.

 

20. ZÁKON EXPLOZIVNÍHO RŮSTU

CHCETE-LI RŮST, VEĎTE NÁSLEDOVNÍKY. CHCETE-LI SE NÁSOBIT, VEĎTE LEADERY.

Je možné vyškolit více než milion leaderů po celém světě? Je – pokud používáte vůdcovskou matematiku. Takové je tajemství Zákona explozivního růstu.

 

21. ZÁKON ODKAZU

TRVALOU HODNOTU LEADERA ODEČTETE Z TOHO, CO PO NĚM ZŮSTANE

O čem budou lidé mluvit na vašem pohřbu? To, co budou říkat zítra, závisí na tom, jak budete žít podle Zákona odkazu dnes.

 

 

Mezinárodně uznávaný odborník na vedení, řečník a spisovatel John C. Maxwell svou původní knihu, jež vyšla v milionovém nákladu, ještě vylepšil:

- každý ze zákonů leadershipu byl vycizelován a aktualizován

- zákony jsou nyní hlouběji objasněny

- kniha obsahuje sedmnáct nových příběhů o vedení

- autor zařadil dva nové zákony o leadershipu

- nová pomůcka pro sebehodnocení vám pomůže objevit vlastní vůdcovské silné stránky a slabiny

- každá kapitola obsahuje návod na aplikaci, který vám pomůže růst.

Proč Dr. Maxwell dělal změny v knize, která byla tak mimořádně úspěšná? "Kniha je rozhovorem mezi autorem a čtenářem," říká John Maxwell. "Od doby, kdy jsem sepsal 21 nevyvratitelných zákonů leadershipu, uplynulo již deset let. Od té doby jsem vyrostl. Učil jsem těmto zákonům v desítkách zemí po celém světě. Toto nové vydání mi dává příležitost sdílet to, co jsem se naučil."