Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

CÍRKEV, KTEROU BUDUJE JEŽÍŠ - sleva 40%

Alan Vincent & Franz Lippi

Škola Slova Graz 2007

Vydavatelství Juda 2008

ISBN 978-80-87239-07-0

manuál A5 + CD v mp3

(původní cena 159 Kč)

Cena:95.00

Petr na základě zjevení prohlásil, že Ježíš je Syn živého Boha. Ježíš mu odpověděl, že on sám bude stavět svoji církev, před kterou brány pekla neobstojí. V těchto dnech, kdy je na zemi zvýšená jak pozitivní, tak negativní duchovní aktivita, je ještě důležitější, abychom spolupracovali s Ježíšem při budování jeho církve jeho způsobem.

 

V této Škole Slova Alan Vincent kromě jiného systematicky vyučuje a odpovídá na následující otázky:

  • Ježíš řekl, že bude budovat církev. Jakou církev bude Ježíš budovat a jak by tato církev měla vypadat?
  • Co je jejím primárním účelem a co by měla v první řadě dělat?
  • Jaká je její struktura, jak je vedena a spravována?
  • Jak v církvi fungují skutečné služby z Efezským 4:11 – apoštolové, proroci, evangelisté, pastýři a učitelé?
  • Jakou úlohu mají pastýři, starší a diakoni v místní církvi?
  • Jak je to s regionální církví a církví ve městě?
  • Jak je propojená církev a Království?
  • Jak může být misijní strategie ještě efektivnější?
  • Jak mají být rozpoznány, trénovány a uvolněny dary a služby? 
  • Jaká je role žen v církvi a ve vedení?

Ježíš zaslíbil, že brány pekla neobstojí před církví, kterou on buduje. Budujme jeho církev jeho způsobem, a naše města budou proměněna.