Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

VŠECHNO PODLE ŘÁDU

Vilém D. Schneeberger

Struktura metodistického probuzení

Vydala ECM, Praha 2005

Druhé, nezměněné vydání

ISBN 80-85013-99-1

Formát A5, 63 stran

Cena:49.00

Wesleyova apoštolská služba v praxi!


John Wesley po svém obrácení v roce 1738 možná ani nepomýšlel na to, že by vybudoval nějakou organizaci pro ty, kdo uvěřili. Postupně byl doveden k názoru, že taková organizace je nutná, mají-li nově obrácení růst v životě podle evangelia. Wesley se nespokojil s tím, že na místech, kam byl pozván, volal lidi k pokání a víře v Pána Ježíše Krista, ale sdružoval ty, kdo byli zasaženi Božím slovem, určil jim vhod­ného vedoucího a zapojil je do systému své pastýřské péče. Věděl, že budou-li ti, kdo uvěřili, ponecháni bez vedení sami sobě, nebudou-li povzbuzováni k následování Krista v osobním a veřejném životě, v čistotě a svatosti, jejich víra nezapustí kořeny. Kde proto nemohl založit pevně organizované společenství věřících, nedělal si o jejich budoucnosti velké iluze. Volání k obrácení a vedení ke svatosti - to jsou dva základní důrazy Wesleyovy služby. Organizace má napomáhat tyto dva základní důrazy uvádět do praxe.

 

Obsah

Úvod

1. Společenství věřících

 • Předchůdci
 • Vznik
 • Členství

2. Společenství vytváří skupiny

 • Třída   
 • Skupinka
 • Vybraná skupina

3. Společenství se shromažduje

 • Kázání a modlitba
 • Hody lásky
 • Noční bdění
 • Past a obnovení smlouvy

4. Společenství potřebuje spolupracovníky

 • Kazatelé
 • Vedoucí třídy
 • Správci

5. Společenství musí mít řád

 • Kázeň
 • Pravidla
 • Dohled
 • Pastorace

Poznámky

Literatura