Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

VÍRA - napojení na Boží moc

Reinhard Bonnke

Sleva z 297 na 250 Kč!

Vydal: Studio Petřina 2011

ISBN: 978-80-904039-6-3

formát A5, 304 stran (16 plnobarevných)

Cena:250.00

Někteří lidé věří, že mít víru znamená mít nárok na požehnání a prosperitu. Jiní věří, že víra sama o sobě je všechno, co k životu potřebujeme. Další se domnívají, že víra je kosmická síla, jež produkuje supermany, superduchovní a neporazitelné lidi. Víra ale nic takového není. Skutečná biblická víra neznamená věřit něčemu, o čem víte, že to není pravda; ani věřit v něco, o čem neexistuje žádný důkaz. Ten nám dává Bible, jež je celá o víře. Přináší důkazy, které činí víru natolik živou, důležitou a ohromující, že o ní nemůžeme mít žádné pochyby.

 

 

Ve své knize Víra: napojení na Boží moc zjevuje světový evangelista Reinhard Bonnke na základě mnoha let svého osobního studia a úžasné služby milionům lidí, že:

  • Víra je jako rozvodný systém, který dopravuje moc do našich životů. Víra sama není touto mocí, ale spojuje nás s jejím zdrojem. Bez víry spojení s Boží mocí neexistuje.
  • Tomu, co se stane zítra, věříme na základě toho, co víme, že se stalo včera.
  • O výsledku nerozhoduje velikost naší víry, ale velikost Boha, v něhož věříme.

 

Reinhard Bonnke je více než kvalifikován, aby osvětlil, co znamená sloužit v moci Ducha Svatého. Spolu se svým týmem CfaN pravidelně organizují evangelizační kampaně v Africe, kde jeho kázání provázejí znamení a zázraky. Téměř 1 600 000 lidí přijalo osobní uzdravení a 3 450 000 lidí se rozhodlo pro Krista během pouhých šesti úžasných dní při jedné kampani zcela přetékajících vírou!

 

 

Obsah:

• Víra od mínusu k  plusu

• Víra – šestý smysl?

• Víra je jako pojistka

• Od  víry k  víře

• Víra ve  třech časech

• Víra v  Boha minulosti

• Průlom víry

• Víra a  poznání

• Víra a  zaslíbení         

• Víra – stará a  nová   

• Abrahamova víra

• Víra a  Boží charakter 

• Víra a  Boží jména     

• Víra a  Boží zaslíbení „udělám“           

• Víra a  Boží „Já“         

• Víra pro temnotu       

• Víra a  noční vidění    

• Víra a  světlo 

• Víra ve  jméno Ježíš

• Víra a  modlitba         

• Víra a  strach 

• Víra a  ďábel  

• Víra a  zavřené dveře

• Víra a  můj Bůh          

• Víra a  Boží přítomnost

• Víra a  akce   

• Víra versus pochybnosti