Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

JAK VYBUDOVAT DŮM POŽEHNÁNÍ

Alan a Eileen Vincentovi & Franz Lippi & Natalie Hardy

O významu duchovního otcovství a mateřství - Škola Slova Graz 2006

Vydavatelství Juda 2008

ISBN 978-80-87239-06-3

manuál A5 + CD v mp3

  • JAK VYBUDOVAT DŮM POŽEHNÁNÍ
    JAK VYBUDOVAT DŮM POŽEHNÁNÍ
Cena:159.00

V této Škole Slova Alan a Eileen Vincentovi vyučují z Písma a ze své praxe o klíčovém významu duchovního otcovství a mateřství. O synovství zde také hovoří Franz Lippi, duchovní syn Alana, a Natalie Hardy, duchovní dcera Eileen.

 

Náš Bůh je Bohem Abrahamovým, Izákovým a Jákobovým, nazývá tedy sám sebe Bohem generací. Bůh se nám zjevil jako Otec a chce k nám mít otcovský vztah. Bůh nám v Písmu zjevuje svůj záměr: „Budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami.“ (2K 6:16-18)

 

Bůh dal Abrahamovi určitá smluvní zaslíbení, ale trvalo to tři generace, než začalo být vidět jejích naplnění. Zdá se, že Boží záměry jsou tak ohromné a velkolepé, že Bůh velmi zřídka naplní určitý záměr nebo dokončí určité dílo v krátkém období jednoho lidského života. Pro naplnění jeho vůle a upevnění jeho Království je potřeba více generací. Kdyby existoval náležitý přenos z jedné generace na druhou, velmi by to urychlilo proces růstu ke zralosti a dovolilo Bohu udělat skrze následující generaci mnohem více.

 

V procesu dozrávání křesťanských služeb se generační přenos stává nezbytným! Pokud je to provedeno správným způsobem, pak Boží dílo nikdy neklopýtne a je k dispozici každé další generaci. Božím záměrem je, aby se vše, co je v Bohu, stávalo stále jasnějším jako vycházející slunce. Vždy by mělo docházet k vzrůstu. Vždy by měl přicházet dvojnásobný díl pomazání. Vylijme tedy své životy do těch, kteří mají čisté srdce. Oni jsou naší nadějí do budoucnosti.