Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

BUDOVÁNÍ KULTURY BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ

Bill Johnson

.

Vydavatelství KC Příbram 2011

ISBN 978-80-904547-3-6

formát A5, 52 stran

Cena:59.00

Hnutí jakéhokoliv druhu může uspět pouze tehdy, když se mu podaří vytvořit kulturu, která je schopna ho udržet. V minulosti selhávala probuzení právě v tomto bodě. Velké projevy Božího jednání byly poměřovány tím, kolik máme shromáždění a kolik lidí přitáhneme do svých budov. To je dobré, ale ne nejdůležitější.

 

Kultura je vyjádřená vírou, návyky, činnostmi a hranicemi ve vztazích, které ukazují, jak žije konkrétní skupina lidí. Pracujeme na budování kultury Božího království, abychom udrželi v chodu současné Boží hnutí a připravili se na budoucí postup. Tento přístup uvolňuje a vyzbrojuje věřící, aby místo pasivního čekání zasáhli společnost. Proměna světového systému kolem nás je naprosto úžasná.

 

Máte před sebou jasné vyučování o tom, co obnáší kultura sboru Bethel a k čemu se propracováváme, nejen jako jednotlivci, ale také společně v Boží vládě pěti služebností. Tato série byla vyučována na jedné ze škol transformace pro vedoucí, které jsou pořádány v Bethelu.

 

Bill Johnson pastorem sboru Bethel v Reddingu v Kalifornii a slouží v mnoha národech po celém světě. Pochází z rodiny s bohatým duchovním dědictvím a je součástí již páté generace pastorů. Vyučuje o tom, jak získat to, co nám náleží, a jak zažívat Boží nadpřirozené jednání ve všedním dni, ne jen mezi čtyřmi zdmi církevních budov. Jeho životním cílem je: „Jako v nebi, tak i na zemi.“