Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

JAK BŮH MLUVÍ SKRZE PŘÍRODU - SLEVA 25%

Tomáš Korčák

.

Biblické vyučování na nosiči CD audio

délka záznamu 64 min.

Vydavatelství Juda 2011

(původní cena 79 Kč)

Cena:59.00

Boží věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. (Římanům 1,20)

 

Na tomto CD naleznete biblické odpovědi na následující otázky:

 

 • Můžeme v přírodě uvidět Boží stopy, když přemýšlíme o Božím stvořitelském díle?
 • Jak můžeme slyšet Pánův hlas, když pozorujeme přírodu?
 • Proč máme Boha hledat a proč je „skrývajícím se“ Bohem?

 

Čemu se můžeme v přírodě naučit:

 1. Boží věčná moc a božství
 2. Boží velikost
 3. Boží péče
 4. Boží řády
 5. Zemědělské zákony
 6. Ježíšova podobenství – zjevení Boží moudrosti
 7. Podobenství ze života zvířat
 8. Dívej se, jak žije mravenec, ať zmoudříš
 9. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení Božích synů
 10. Všechno stvoření chválí Hospodina a slouží mu (Ž 148)

 Toto nahrávka byla pořízena ve Škole slyšení Božího hlasupořádané Křesťanským společenstvím Juda Mělník v Loučné pod Klínovcem20.8.2008