Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

PRAMENY ŽIVOTA

Tomáš Korčák

Soubor dvaceti vyučování ve formátu mp3 inspirovaný Šalomounovou knihou Přísloví

Vydavatelství Juda 2011

Cena:139.00

Soubor dvaceti vyučování ve formátu mp3

inspirovaný Šalomounovou knihou Přísloví

 

Synové, slyšte… (Přísloví 4:1)

 

01 Strom života (2011-02-13)

02 Prameny života (2011-02-27)

03 Co dá tvému tělu zdraví (2011-04-03)

04 Slovo pro dnešní generaci - Přísloví 30 (2011-05-29)

05 Každodenní hody dobromyslného (1996-02)

06 Jako hluboké vody je rada ve tvém srdci (1996-03)

07 V jasné tváři Králově je život (1996-06)

08 Šalomounova cesta k hojnosti (1996-06)

09 Komunikace (1998-02-01)

10 Šalomounův management času (1998-02-08)

11 Píle a lenost (1998-02-15)

12 Výchova dětí (1998-02-22)

13 Prozíravost je zdrojem života (1999-05-16)

14 Bázeň před Hospodinem je zdrojem života (1999-06-27)

15 Ústa spravedlivého jsou zdrojem života (2000-09-24)

16 Šalomounovo učení o duchovním boji za město a národ 1. (1999-06)

17 Šalomounovo učení o duchovním boji za město a národ 2. (1999-06)

18 Chvála ženy statečné (2007-03-20)

19 Uzdravující Králova přízeň (2009-04-05)

20 Přímost je žezlo Království (2010-01-24)

 

Nahrávky ve formátu mp3 byly pořízeny v Křesťanském společenství Juda na Mělníku