Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

PÍSEŇ PÍSNÍ

Watchman Nee

Láskyplný vztah mezi Bohem a člověkem

Proud 1998

ISBN: 0-7363-0419-3

Formát A5, 112 stran

Cena:120.00

Boží láska proudí k věřícím bez omezení. Kristus nás vábí tím, že se nám stále více odhaluje v naší zkušenosti a postupně nás uchvátí, abychom za ním běželi jako za líbezným Ženichem a stali se tak jeho milovanou Nevěstou. V knize Píseň písní vysvětluje Watchman Nee Šalomounovu poetickou alegorii Boží lásky. Probírá stadia vztahu věřícího s Kristem a vysvětluje duchovní vývoj každého věřícího. Tento vývoj postupuje od počátečního hledání Krista a nalezení uspokojení v Kristu k neustále rostoucí touze být osvobozen od nadvlády svého já a své tělesnosti skrze skutečné prožití zkušenosti kříže. V tomto vysvobození zakoušíme intimní, líbezné obecenství Božího láskyplného vztahu, jehož výsledkem je spojení našeho života a naší práce s Kristem tak, aby byl naplněn věčný Boží záměr.