Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

SLUŽBA CÍRKVE MODLITBOU

Watchman Nee

Bůh nepracuje sám

Proud 1997

ISBN 1-57593-923-1

Formát A5, 82 stran

Cena:100.00

Ve světě, který Boha zoufale potřebuje, je Bůh zdánlivě omezen ve své působnosti a není schopen plnit svůj záměr. Avšak Boží možnosti jsou neomezené, přestože lidské potřeby neznají hranic. To, co je omezeno je Boží ochota pracovat bez plné spoluúčasti církve, která se na jeho práci podílí modlitbou. Modlitba církve připravuje cesty, kterými Bůh naplňuje svůj věčný záměr. V knize Služba církve modlitbou Watchman Nee uvádí biblické zásady modlitby, která může na zemi svazovat to, co bylo svázáno v nebi, a rozvazovat to, co bylo v nebi rozvázáno. Modlitba církve účinně překonává každé omezení a nedokonalost v naplňování Boží vůle.