Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

KAUZA STVOŘITEL

Lee Strobel

Novinář pátrá po tajemství vzniku života

Návrat domů 2016, 2. vydání

ISBN: 978-80-7255-367-9

Formát A5, 310 stran

Cena:295.00

„Věděl jsem, že při své snaze určit, zda současná věda ukazuje směrem k Bohu, nebo od něj, musím nejdříve prozkoumat tvrzení evoluce, abych jednou a provždy stanovil, zda darwinismus vytváří rozumný základ pro ateismus. Je tomu tak proto, že pokud je materialismus darwinpvské evoluce pravdivý, pak by ateistické závěry, k nimž jsem došel jako student, mohly mít stále platnost. Teprve až vyřeším tento problém, budu moci pokračovat dále a zabývat se tím, zda existují přesvědčivé důkazy svědčící pro existenci Stvořitele...“ – Lee Strobel


Pokud má darwinismus pravdu pak platí slova evolučního biologa a historika Williama Provinea, že:

 

  • neexistují důkazy pro existenci Boha
  • neexistuje žádný život po smrti
  • neexistuje žádný absolutní základ pro to, co je správné a co je špatné
  • život nemá žádný konečný smysl
  • lidé ve skutečnosti nemají svobodnou vůli


Pokud začneme důsledně uplatňovat tato tvrzení, zjistíme, že zásadním způsobem mění pohled jak na vědu, na celé lidské společenství i na jednotlivé lidské osudy. Má ale darwinovská evoluční teorie skutečně pravdu a je jediným možným řešením tajemství vzniku života?