Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

Štěříková Edita

prom. hist. Edita Štěříková (*1937), emeritní archivářka Evangelické církve hessensko-nassavské, vědecká pracovnice dlouhodobě se zabývající problematikou českého evangelického exilu; publikované odborné práce: Země otců (1995), Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století (1999), Pozváni do Slezska (2001), Zelów (Česká exulantská obec v Polsku) (2002), Stručně o pobělohorských exulantech (2005), Exulantský kazatel (2007).